Relax Mind Clinic
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวช
ใบอนุญาตเลขที่ 10102004065
Opening Hours: Mon - Thur : 12.00 PM - 8.00 PM, Sat - Sun : 10.00 AM - 5.00 PM

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

Relax Mind Clinic

ปัญหาทางสุขภาพจิตจัดเป็นปัญหาเร่งด่วนและสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ในโลกยุคใหม่ ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราสามารถพบเห็นคนรอบตัว คนในที่ทำงาน และคนในสังคมที่มีอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมที่ผิดปกติจนก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย คำที่เคยไม่คุ้นอย่าง ซึมเศร้า แพนิค และไบโพล่าร์กลายเป็นคำที่ผู้คนคุ้นหู

การจ่ายยานอนหลับและยาต้านเศร้ามีอัตราเพิ่มขึ้นทั่วโลก ยาเสพติดและบาดแผลทางจิตใจเป็นสิ่งที่ได้ยินจนชาชิน ยังไม่นับรวมปัญหาของโลกดิจิตอลอย่างดราม่าในโซเชี่ยลที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริง หรือความเครียดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงรูปแบบการทำงานหรือการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปบนโลกที่หมุนเร็วปานติดจรวดที่สามารถทำให้เรานอนไม่หลับเอาได้ง่าย ๆ

มีทฤษฎีที่กล่าวไว้ว่า โรคทางจิตใจ เป็นผลมาจากการวิวัฒนาการของจิตใจมนุษย์ที่ช้าเกินไปจนไม่ทันปรับตัวกับการหมุนของสังคมโลก จนเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างความเป็นจริง (reality) กับกลไกทำงานของใจ (mentality) ซึ่งการทำจิตบำบัดที่เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจะช่วยทำให้ความเครียดลดลงได้ นอกจากนี้ โรคทางจิตใจยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานที่ผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองอันเป็นผลมาจากโรคทางร่างกาย การใช้ยาบางอย่างหรือการใช้สารเสพติด หรือเป็นผลจากความเครียดเรื้อรังหรือความเครียดที่รุนแรงซึ่งเมื่อรวมกับความเสี่ยงทางพันธุกรรมของคนผู้นั้นก็จะทำให้สารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดเพี้ยนไปจนเกิดเป็นโรคในที่สุด ซึ่งการรักษาด้วยยาจะช่วยให้อาการต่าง ๆ ของโรคหายไปจนกลับเป็นปกติเหมือนเดิมได้ในที่สุด

ปัจจุบันในประเทศไทย มีช่องทางเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตมากขึ้น และมีผู้ขอรับบริการเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีให้หลัง โดยการลดตราบาปทางสุขภาพจิตในทั่วโลกจัดเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของวงการสาธารณสุขที่ทำให้คนกล้าเข้าหาจิตแพทย์ (psychiatrist) และนักจิตบำบัด (psychotherapist) โดยไม่เกรงกลัวหรือรู้สึกละอายเหมือนในอดีต แต่กระนั้นก็ตาม เราก็ยังพบว่า ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการบำบัดรักษาทางด้านจิตใจที่มีคุณภาพได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรและสถานที่ที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการปริมาณมากจากผู้ต้องการความช่วยเหลือในสังคม ด้วยเหตุนี้ เราจึงก่อตั้งคลินิกสุขภาพจิตที่ชื่อ Relax Mind ขึ้นมา

Relax Mind Clinic เป็นคลินิกที่ให้บริการดูแลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจนถึงวัยสูงอายุ โดยมีบริการการตรวจรักษาโรคและปัญหาต่าง ๆ ทางด้านจิตใจ ได้แก่ อาการนอนไม่หลับ ซึมเศร้า วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ โรคแพนิค สมาธิสั้น ปัญหาความจำ สมองเสื่อม โรคทางจิต การติดแอลกอฮอล์ ติดยาเสพติดหรือติดการพนัน ปัญหาการเรียน การทำงาน หรือความสัมพันธ์ โดยมีการบริการรักษาจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยา (Psychopharmacotherapy) และมีบริการทำจิตบำบัดจากนักบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy, CBT) โดยลักษณะของคลินิกมีความเป็นส่วนตัวสูง มีระบบนัดเพื่อให้ผู้รับบริการจัดการเวลาได้ง่าย อยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก มีที่จอดรถขนาดใหญ่ เข้าถึงได้ง่ายจากรถไฟฟ้า BTS และรถขนส่งสาธารณะ และมีระบบการรักษาแบบทั้งในรูปแบบ on-site และ online ในคุณภาพที่ได้มาตรฐานทางวิชาการและในราคาที่เข้าถึงได้

“Let us comfort your mind.”
“ให้เราดูแลใจคุณ”
Relax Mind Clinic

© Relax Mind Clinic. All Rights Reserved.

Powered by KPK Computer