Relax Mind Clinic
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวช
ใบอนุญาตเลขที่ 10102004065
Opening Hours: Mon - Thur : 12.00 PM - 8.00 PM, Sat - Sun : 10.00 AM - 5.00 PM

"อยู่ให้เป็น เย็นให้ได้” ในที่ทำงาน

หน้าแรก บทความ
"อยู่ให้เป็น เย็นให้ได้” ในที่ทำงาน

Relax Mind Clinic

  1. การที่คนอื่นเข้าใจวิธีของคุณ ไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะสนใจวิธีของคุณ - คนในองค์กรมักจะเข้าใจถึงวิธีการใหม่ ๆ ที่คุณพยายามจะนำเสนอ แต่สุดท้ายก็มักจะไม่มีคนจะสนใจนำไปใช้จริงหากวิธีของคุณทำให้เขาต้องยุ่งยากลำบากมากกว่าเดิม ถ้าคุณอยากให้คนอื่นสนใจที่จะเปลี่ยน คุณต้องแสดงให้เห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์กับวิธีของคุณคุ้มกับราคาที่เขาจะต้องจ่ายไป
  2. มาทำงานเพื่อมาหาเงิน ไม่ใช่มาหาเพื่อน - หลายคนมีปัญหาเรื่องคนมากกว่าเรื่องตัวเนื้องาน ไม่ว่าจะเป็นกลัวคนอื่นไม่ชอบ กลัวเจ้านายไม่รัก เซ็งที่เพื่อนนินทา ทั้งที่จุดประสงค์หลักของการมาทำงานมีไว้เพื่อทำเงินให้องค์กรแลกกับผลตอบแทนส่วนตัว หรือเพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง ให้ตำแหน่งก้าวหน้า ส่วนเรื่องหาเพื่อนหรือมาที่ทำงานให้ใครชอบใครรักจัดเป็นเรื่องรอง
  3. อย่าได้คาดหวังว่าจะมีความสุขในที่ทำงาน - เมื่อไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวัง เพราะ happy workplace ในอุดมคติไม่เคยมีอยู่จริง งานทุกงานต้องมีช่วงที่สุขบ้างทุกข์บ้างเป็นของธรรมดา ขอให้สุข 51 ทุกข์ 49 ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะพอให้ทำงานต่อไปได้
  4. อยู่กับคน ต้องเล่นกับคนให้เป็น - บางคนมีปัญหากับคนในที่ทำงานเพราะใช้วิธีเดียวกันในการปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่นิสัยใจคอแตกต่างกัน เนื่องจากคนเรามีความหลากหลาย บางคนชอบคนพูดอ้อม ๆ บางคนชอบคนพูดตรง ๆ หรือบางคนชอบคนไม่พูดอะไรเลย การพยายามสังเกตและทำความเข้าใจว่าอีกฝ่ายชอบหรือไม่ชอบอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราปรับเปลี่ยนวิธีปฏิสัมพันธ์กับคนแต่ละคนเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างบุคคลได้
  5. เจ้านายบริหารเรา เราบริหารเจ้านาย - ไม่มีฝ่ายใดควบคุมอีกฝ่ายได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ระดับการบริหารมีทั้ง top-down และ bottom-up เจ้านายอาจจะใช้อำนาจสั่งการในการบริหารลูกน้อง แต่ลูกน้องก็สามารถใช้วิธีการบางอย่าง เช่น การร้องขอความเห็นใจ เรียกร้องความสงสาร ในการบริหารอำนาจของเจ้านายได้เช่นเดียวกัน
  6. ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณค่าในตัวมันเองเสมอ - being humble is always a virtue คนเราโดยทั่วไป โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่มักจะเอ็นดูคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ความจริงใจอย่างโง่เขลา คิดอย่างไรแสดงออกอย่างนั้นหลายครั้งก็ให้โทษมากกว่าประโยชน์ เรารักคนที่ทำตัวน่ารัก เราชังคนที่ทำตัวน่าชัง การจะให้คนรักหรือคนชัง ไม่สามารถบีบบังคับอีกฝ่ายได้ แต่เริ่มได้ที่การปรับเปลี่ยนท่าทีของเราต่อผู้อื่น
  7. การใส่หน้ากากยังคงมีประโยชน์ - วางแนวคิดเรื่องการเป็นตัวของตัวเองลงเสียหากนั่นจะทำให้เกิดดราม่าในที่ทำงาน คนที่เป็นมืออาชีพต่อให้ไม่ชอบหน้ากันก็ยังคงทำงานด้วยกันได้ เบื้องหลังอาจจะเขม่นกัน แต่พอลงสนามมีไฟสปอร์ตไลท์สาดส่องเราก็ต้องเล่นเป็นทีมให้เป็น เพราะ The show must go on!

ผศ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร

© Relax Mind Clinic. All Rights Reserved.

Powered by KPK Computer