Relax Mind Clinic
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจิตเวช
ใบอนุญาตเลขที่ 10102004065
Opening Hours: Mon - Thur : 12.00 PM - 8.00 PM, Sat - Sun : 10.00 AM - 5.00 PM

จิตวิทยาเชิงบวก (positive psychology): เคล็ดลับสร้าง ความสุข

หน้าแรก บทความ
จิตวิทยาเชิงบวก (positive psychology): เคล็ดลับสร้าง ความสุข

Relax Mind Clinic

หนึ่งในโมเดลที่ดัดแปลงมาจากจิตวิทยาเชิงบวกที่สามารถเอาไป ปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีชื่อเรียกว่า Wheel of Well- being (WoW) โดยใน WoW ได้กล่าวไว้ว่า มี 6 ช่องทางที่สามารถทำให้เกิดอารมณ์เชิงบวกที่เป็นสุขได้ ได้แก่

  1. Body(ฐานกาย):Be Active (กระตือรือร้นเข้าไว้) คือการที่ได้ออกแรงหรือ ออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ ได้เคลื่อนไหว เดินทำกิจวัตรต่างๆอย่างต่อเนื่อง ไม่นั่งๆนอนๆอยู่ เฉยๆ เพราะความแอคทีฟ มักจะนำมาซึ่งอารมณ์ที่สดชื่น และความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
  2. Mind(ฐานใจ):Keep learning(เรียนรู้อยู่เสมอ) คือการที่ได้เรียนรู้สิ่งที่สนใจ หรือสิ่งที่ชื่นชอบอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหา หรือทักษะในงานประจำที่ ทำอยู่ หรือเป็นสิ่งซึ่งเป็นงานอดิเรกก็ได้ซึ่งการเรียน รู้อย่างต่อเนื่องนี้จะทำให้ใจยังคงสด ไม่ห่อเหี่ยว ความคิดความอ่านหรือทักษะแม่นยำทะลุปรุโปร่ง มีความสามารถในเรื่องต่างๆที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเองในท้ายที่สุด
  3. Spirit(ฐานจิตวิญญาณ): Give (การให้) คนเราจะหาความสุขได้อย่างหนึ่งจากการให้ความช่วยเหลือผู้ อื่น อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยๆจนไปถึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องใหญ่ๆ เป็นการสร้างความ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแต่บนข้อแม้ที่ว่าการช่วยเหลือนั้นต้องไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนจนเกินไป
  4. People(ฐานความสัมพันธ์): Connect (การติดต่อกับผู้อื่น) การติดต่อกับผู้อื่นอยู่เสมอทั้งครอบครัว เพื่อนคนสนิทใกล้ชิด หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง ทำให้เราไม่เกิดความว้าเหว่เดียวดายเกินไปนัก ความสัมพันธ์เหล่านี้ยังช่วยให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ไว้วางใจ และรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือได้ที่ไหนเมื่อเกิด ปัญหาที่จัดการด้วยตนเองไม่ได้
  5. Place(ฐานแวดล้อม): Notice (การอยู่กับปัจจุบัน/การสังเกตสิ่งรอบตัว) คนเราทุกข์เพราะความคิด ใน ชีวิตเราอยู่กับความคิดมากกว่าปัจจุบันขณะการฝึก ดึงสติมาสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งการเห็น การ ได้ยิน การรับกลิ่น การสัมผัสโดยรับรู้สิ่งนั้นอย่างที่มันเป็นจริงๆโดยปราศจากการปรุงแต่งโดยความคิดจะช่วยดึงจิตให้ กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ ซึ่งทำให้รู้สึกถึงความสงบได้
  6. Planet(ฐานโลก):Care (ใส่ใจและห่วงใย) เป็นการ มองโลกโดยภาพรวมมากกว่ามองเพียงปัญหา หรือความต้องการของตนเองเพียงฝ่ายเดียวเป็นการสร้างความรู้สึกหวงแหนและการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน หัดใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสัตว์โลกที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนดาวเคราะห์ใบนี้เพื่อส่งต่อมรดกให้คนรุ่นหลังหลังจาก เราจากโลกนี้ไปแล้ว

ผศ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร

© Relax Mind Clinic. All Rights Reserved.

Powered by KPK Computer